Διαγνωστικά Τεστ


Κίνητρο & Κίνηση

ΤΕΣΤ WISC-V

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιού & Εφήβου AXION KIDS είναι πιστοποιημένο να χορηγεί μέσω ειδικά εκπαιδευμένου συνεργάτη ψυχολόγου, την 5η έκδοση της Κλίμακας Weschler (WISC-V) για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας (6 έως 16 ετών).
H κλίμακα WISC-V, θεωρείται παγκοσμίως ως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

Κίνητρο & Κίνηση

Τεστ Αθηνά

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Κίνητρο & Κίνηση

Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ

Η ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ συστήνεται σε όλα τα παιδιά πριν πάνε στο δημοτικό.  Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.Σήμερα μπορεί να ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα όλων των παιδιών που φοιτούν στο νήπιο.Ο προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας συστήνεται να πραγματοποιείται σε όλα τα νήπια που πρόκειται να πάνε στην Α’ Δημοτικού, ηλικίας 5,2 έως 6,2.