Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ


Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ ( Σχολική ετοιμότητα και  Σχολική έναρξη )

Είναι γνωστό ότι η έναρξη της σχολικής φοίτησης στην Α’ δημοτικού αποτελεί σημαντική επιτυχία για κάθε νέο μαθητή. Σηματοδοτεί όχι μόνο την σχολική του εξέλιξη, αλλά και την συναισθηματική του υγεία.

Η ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α’ ΤΕΣΤ συστήνεται σε όλα τα παιδιά πριν πάνε στο δημοτικό.  Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Σήμερα μπορεί να ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα όλων των παιδιών που φοιτούν στο νήπιο.

Ο προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος σχολικής ετοιμότητας συστήνεται να πραγματοποιείται σε όλα τα νήπια που πρόκειται να πάνε στην Α’ Δημοτικού, ηλικίας 5,2 έως 6,2.

Κάνοντας το Α’ ΤΕΣΤ μπορούμε να γνωρίζουμε έγκαιρα ποια παιδιά είναι ώριμα και έτοιμα να αρχίσουν το σχολείο με επιτυχία.

Με το Α’ ΤΕΣΤ εντοπίζονται έγκαιρα τα παιδιά εκείνα που εμφανίζουν δυσκολίες:

  • Στη συμπεριφορά τους
  • Στη συγκέντρωση προσοχής τους
  • Στη γλωσσική και γνωστική τους ικανότητα
  • Στον τρόπο που γράφουν και ζωγραφίζουν

Οι δυσκολίες αυτές αν αντιμετωπιστούν άμεσα προλαμβάνουν την εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

Οι γονείς που επιθυμούν να εξεταστούν τα παιδιά τους μπορούν να βρουν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη στο κέντρο μας.