Τεστ Wisc-Test Νοημοσύνης

 


Τεστ WISC-V: Χορήγηση της 5ης έκδοσης της κλίμακας Weschler για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών & εφήβων

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιού & Εφήβου AXION KIDS είναι πιστοποιημένο να χορηγεί μέσω ειδικά εκπαιδευμένου συνεργάτη ψυχολόγου, την 5η έκδοση της Κλίμακας Weschler (WISC-V) για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας (6 έως 16 ετών).
H κλίμακα WISC-V, θεωρείται παγκοσμίως ως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

Χρησιμοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, Μονάδες Ψυχικής Υγείας) καθώς και στα ΚΕ.Π.Α για τη χορήγηση επιδόματος αναπηρίας.

Ηλικίες χορήγησης : 6 ετών – 16 ετών και 11 μηνών
Απαιτούμενος χρόνος χορήγησης : 60 – 90 λεπτά
Έκθεση αποτελεσμάτων: Χορηγείται αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει συγκεκριμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις για τους γονείς, το σχολείο και το παιδί ή τον έφηβο καθώς και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης.

Το WISC-V, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού. Έχει σημαντική ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη, στον εντοπισμό δυσχερειών σε κάποιους τομείς ανάπτυξης του παιδιού και μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες.
Σταθμισμένο στην Ελλάδα από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ με την επιστημονική επιμέλεια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.