ΕΝΗΛΙΚΕΣ


Axion Kids

Ψυχολόγος

Η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αποσκοπεί στη διαχείριση σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών που προκαλούν δυσφορία στο άτομο σε διάφορους τομείς της ζωής του.

Axion Kids

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο θεραπευόμενος καλείται να αναγνωρίσει τις διαστρεβλωμένες σκέψεις του που τον οδηγούν σε δυσάρεστα συναισθήματα και μη αποτελεσματικές συμπεριφορές. 

Axion Kids

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών και στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης τους. 

Axion Kids

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η συμβουλευτική ζεύγους αποσκοπεί στην αναγνώριση δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς των μελών, στην ενδυνάμωση και βελτίωση της σχέσης, στην επίλυση συγκρούσεων και στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζονται.