Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία


Πρόκειται για μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο θεραπευόμενος καλείται να αναγνωρίσει τις διαστρεβλωμένες σκέψεις του που τον οδηγούν σε δυσάρεστα συναισθήματα και μη αποτελεσματικές συμπεριφορές. Έπειτα μέσα από γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές το άτομο μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις σκέψεις με περισσότερο λειτουργικές και να υιοθετήσει νέες συμπεριφορές που επιφέρουν επιθυμητά αποτελέσματα.

Επίσης, μέσα από τη θεραπευτική αυτή προσέγγιση, το άτομο μαθαίνει αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και επιπλέον δεξιότητες χρήσιμες για την πορεία της ζωής του. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε πολλές διαταραχές όπως οι αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, οι διατροφικές διαταραχές ενώ παράλληλα μπορεί να εφαρμοστεί σε δυσκολίες που σχετίζονται με τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις.

  • Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, Ιδεοψυαχαναγκαστική διαταραχή, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες.
  • Μείζον καταθλιπτική διαταραχή, διπολική διαταραχή.
  • Ψυχογενής ανορεξία, διαταραχή της υπερφαγίας, ψυχογενής βουλιμία.
  • Διαπροσωπικές συγκρούσεις, δυσκολίες στη σύναψη και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Χαμηλή αυτοαντίληψη- αυτοεκτίμηση