Ψυχολόγος


Η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αποσκοπεί στη διαχείριση σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών που προκαλούν δυσφορία στο άτομο σε διάφορους τομείς της ζωής του, όπως και στην ενίσχυση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, ικανών να τον βοηθήσουν να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά ποικίλες καταστάσεις της καθημερινότητας του.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύεται η αυτοαντίληψη του ατόμου και εκείνο αισθάνεται περισσότερο ικανό να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές του δυσκολίες.

  • Άγχος
  • Καταθλιπτική διάθεση
  • Ψυχολογική πίεση στην καθημερινότητα
  • Δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα
  • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Δυσκολίες στην αναγνώριση του εαυτού