Συμβουλευτική Γονέων


Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών και στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης τους. 

Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία ο γονέας υποστηρίζεται πρωτίστως στη διαχείριση των δικών του συναισθημάτων και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ειδικού ανοίγεται μπροστά του ένα παράθυρο στον κόσμο των παιδιών μέσα από το οποίο μπορεί να έρθει πιο κοντά σε εκείνα, να κατανοήσει με έναν διαφορετικό τρόπο τις δυσκολίες τους και να αποτελέσει ένα ασφαλές στήριγμα για αυτά.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά ή σε ομάδες.

Η συμβουλευτική γονέων:

  • Συμπεριφορικές δυσκολίες
  • Συναισθηματικά ξεσπάσματα
  • Συγκρούσεις
  • Αναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠ-Υ)
  • Οικογενειακά ζητήματα