Συμβουλευτική Ζεύγους


Η συμβουλευτική ζεύγους αποσκοπεί στην αναγνώριση δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς των μελών, στην ενδυνάμωση και βελτίωση της σχέσης, στην επίλυση συγκρούσεων και στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζονται.

Τα μέλη ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις προθέσεις του συντρόφου τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η επικοινωνία μεταξύ των μελών, ενισχύεται η αναγνώριση και η αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε μέλους, ο αμοιβαίος σεβασμός, ενώ στην πορεία η σχέση επαναπροσδιορίζεται και τίθενται νέες βάσεις στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

  • Συγκρούσεις
  • Δυσκολίες αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Διαφωνίες για την ανατροφή των παιδιών