Ομαδικά Προγράμματα


Το κέντρο μας παρέχει σύγχρονα Ομαδικά Προγράμματα με γενικότερο σκοπό την γενίκευση κεκτημένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών και την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

Εργοθεραπείας & Σίτισης

Ομαδικό πρόγραμμα για παιδιά 3-6 ετών, που στοχεύει στην οργάνωση και αυτονομία κατά τη σίτιση, στην αύξηση των τροφικών επιλογών και στη δοκιμή νέων τροφών η υφών.

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων μας είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

Τεχνικές Οργάνωσης & ΔΕΠ-Υ.

Ομαδικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 12 ετών που έχουν διαγνωσθεί με ΔΕΠ-Υ (Διάσπαση προσοχής –υπερκινητικότητα).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Μαθησιακής Αποκατάστασης

Ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ Δημοτικούμε στόχο την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

Ομάδες Εφήβων

Η εφηβεία χαρακτηρίζεται ως μία περίοδος αλλαγών τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Οι έφηβοι καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της ηλικίας τους που σχετίζονται με τη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, 

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ομάδες Προετοιμασίας για μέλλοντες γονείς

Ο δρόμος προς τη γονεϊκότητα περιλαμβάνει πολλές σκέψεις και προβληματισμούς σε σχέση με τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν, ενώ συχνά εμφανίζονται εμπόδια που προκαλούν έντονες συναισθηματικές δυσκολίες στους μελλοντικούς γονείς.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΤΕΡΩΝ

Ομάδες Συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε παιδί καθιστώντας πολλές φορές περίπλοκη τόσο τη διάγνωση όσο και τη διαχείριση της συμπτωματολογίας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά Δημοτικού