Ομάδες Εφήβων


Η εφηβεία χαρακτηρίζεται ως μία περίοδος αλλαγών τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Οι έφηβοι καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της ηλικίας τους που σχετίζονται με τη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ταυτότητας και προσωπικότητας αλλά και με σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που μπορεί να τους προκαλέσουν επιπλέον δυσκολίες στην αναγνώριση και αποδοχή του εαυτού τους.

Οι ομάδες εφήβων συμβουλευτικής υποστήριξης στοχεύουν στη συναισθηματική έκφραση και κοινωνική υποστήριξη των εφήβων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης- αυτοπεποίθησης τους και στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τους προβληματισμούς τους σε σχέση με διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες χρήσιμες σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς τους.

  • Εφηβεία
  • Διαπροσωπικές σχέσεις (φιλικές , ερωτικές)
  • Προσωπικότητα
  • Ομάδες συνομηλίκων
  • Συγκρούσεις
  • Οικογενειακές σχέσεις