Ομάδες Συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού


Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε παιδί καθιστώντας πολλές φορές περίπλοκη τόσο τη διάγνωση όσο και τη διαχείριση της συμπτωματολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η προσέγγιση των γονέων σχετικά με τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και η υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν σε πολλά επίπεδα της καθημερινότητάς του.

Για την υποστήριξη και αποτελεσματική καθοδήγηση των γονέων , διοργανώνουμε ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Στόχος των συναντήσεων θα είναι το μοίρασμα εμπειριών και αποτελεσματικών πρακτικών μεταξύ των γονέων, η συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο με βάση τις ανάγκες του κάθε γονέα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού και η αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών των παιδιών.

Οι συναντήσεις  πραγματοποιούνται δια ζώσης ή διαδικτυακά σε μηνιαία βάση.

  • Επιστημονικά υπεύθυνος : Γεωργιάδης Σάββας (Παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος οικογένειας)
  • Συντονίστρια : Τζήμα Ευαγγελίνα (Ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος MSc)

Οι ομάδες εφήβων συμβουλευτικής υποστήριξης στοχεύουν στη συναισθηματική έκφραση και κοινωνική υποστήριξη των εφήβων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης- αυτοπεποίθησης τους και στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τους προβληματισμούς τους σε σχέση με διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες χρήσιμες σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς τους.