Ειδική Διαπαιδαγώγηση – Δυσλεξία


Πρόκειται για μια εξελικτική δυσκολία στη διαδικασία επεξεργασίας της γλώσσας, των μαθηματικών καθώς και της ανάγνωσης και της εκμάθησης της ορθογραφίας των λέξεων. Οι περισσότερες μελέτες έχουν καταλήξει πως πρόκειται για μια γενετική διαφορετικότητα στη δομή του εγκεφάλου. Τα δυσλεκτικά παιδιά χρειάζονται έναν διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας ενώ δεν είναι λίγες οι απόψεις που υποστηρίζουν η δυσλεξία φαίνεται να κληρονομείται.

Γενική Εικόνα και Συμπεριφορά του παιδιού

• Εύκολα χαρακτηρίζεται ανώριμος, τεμπέλης και οτι δεν προσπαθεί αρκετά
• Έχει δυσκολία στη συγκέντρωση και αποσπάται εύκολα
• Αδυνατεί να διαβάσει, να γράψει ή να συλλαβίσει παρά την καλή νοητική του κατάσταση
• Παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς
• Συχνά ξεχνιέται και δεν έχει καλή αίσθηση του χρόνου
• Μαθαίνει πιο εύκολα μέσω οπτικών ερεθισμάτων
• Παρόλο που η όρασή του μπορεί να είναι φυσιολογική φαίνεται να δυσκολεύεται

• Η προσοχή του αποσπάται εύκολα ακόμη και από τον παραμικρό ήχο
• Αντιμετωπίζει δυσκολία έκφρασης της σκέψης του
• Δεν ολοκληρώνει θέματα που θέλει να πει
• Έχει καλή μακροπρόθεσμη μνήμη
• Συνήθως είναι ή πολύ ακατάστατος ή αντιθέτως υπερβολικά τακτικός
• Αντίστοιχα, μπορεί να είναι πολύ ανήσυχος ή ανησυχητικά απόμακρος
• Αγχώνεται εύκολα

Σχολική Συμπεριφορά του παιδιού

• Διαβάζει πολύ αργά, σχεδόν συλλαβιστά σε σχέση με την ηλικία του
• Η γραφή του παρουσιάζει παραλείψεις, ελλείψεις, επαναλήψεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις, αντιστροφές και μεταθέσεις.
• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, συνήθως δεν αφήνει κενά ανάμεσα στα γράμματα, δεν τονίζει τις λέξεις και δε χρησιμοποιεί σημεία στίξης.
• Δε μπορεί να ακολουθήσει τη ροή του κειμένου κατά την ανάγνωση και χάνει τη σειρά
• Δεν κατανοεί πάντα εξ’ ολοκλήρου αυτά που διαβάζει
• Παρουσιάζει τετραποδική λαβή γραφής
• Έχει άσχημο γραφικό χαρακτήρα

• Παραλείπει γραμμές
• Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό
• Δεν μπορεί να μάθει την προπαίδεια και υπάρχει δυσκολία και με τις υπόλοιπες μαθηματικές πράξεις
• Δε μαθαίνει εύκολα την ώρα, τις ημέρες και τους μήνες
• Χρησιμοποιεί κυρίως τα δάχτυλα για να κάνει πράξεις
• Δε διαχειρίζεται σωστά τα χρήματα και συχνά δεν κατανοεί πλήρως την αξία τους
• Κάτω από συναισθηματική πίεση κάνει πολλά περισσότερα λάθη

Αντιμετώπιση


Η δυσλεξία μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά, μέσω της κατάλληλης διδακτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, προκειμένου τα παιδιά να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να μη μετατραπεί η σχολική τους εμπειρία σε εφιάλτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκαιρη διάγνωση και την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης.