Εργοθεραπεία


Η Εργοθεραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αφορούν στις παραγωγικές δραστηριότητες του παιδιού. Εφαρμόζεται σε πολλές, διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις, ψυχικές, νευρολογικές και σωματικές διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αυτισμό, ΔΕΠΥ, τραυλισμό κ.α.

Βοηθά τα παιδιά να ενισχύσουν τις ικανότητες και τη λειτουργικότητά τους και επειδή χρησιμοποιεί σαν κύριο εργαλείο το παιχνίδι, γοητεύει και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους.

Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες:

• Συγκέντρωση και διάρκεια προσοχής
• Αντίληψη του χώρου
• Απτική αντιληπτότητα (δυσκολία αφής)
• Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας (δυσκολία στη γραφή, στον χειρισμό λεπτών κινήσεων)
• Κατάκτηση καθημερινών δραστηριοτήτων συμβατών με την ηλικία του παιδιού.

Πως μπορεί να βοηθήσει ο Εργοθεραπευτής:

• Εντοπίζει τις δυσκολίες του παιδιού μέσα από την παρατήρηση και ειδικά τεστ δεξιοτήτων.
• Προσεγγίζει το παιδί να συνεργαστεί μαζί του και μέσα από εξειδικευμένα, εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, το βοηθά να αποκτήσει ή να προσαρμόσει τις δεξιότητές του.