Λογοθεραπεία


Η Λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των εξελικτικών, νευρολογικών ή λειτουργικών διαταραχών του λόγου, της φωνής, της ομιλίας και της μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και εφήβους.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά παιδιά παρουσιάζουν διαταραχές αυτού του είδους, και πιο συγκεκριμένα:

Διαταραχές γλωσσικής έκφρασης: Διαταραχή στο περιεχόμενο του λόγου, φωνολογία, σύνταξη, πραγματολογία και μαθησιακές δυσκολίες.
Διαταραχή γλωσσικής αντίληψης: Δυσκολία στην κατανόηση του προφορικού λόγου και κυρίως στην παραγωγή φθόγγων και διάκρισης ορισμένων ήχων ή/και ειδικών τύπων λέξεων.
Τραυλισμός: Είναι η διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου. Εμφανίζεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος, της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης, ενώ παράλληλα εμφανίζονται επαναλήψεις, συλλαβές φθόγγων ή/και ολόκληρων λέξεων.

Αρθρωτικές δυσκολίες : Προβλήματα άρθρωσης, δυσπραξία, απραξία, δυσαρθρία.
Βαρηκοϊα ή κώφωση.
Νευρολογικές διαταραχές: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλική παράλυση.

Διάγνωση


Η έγκαιρη διάγνωση μιας μορφής διαταραχής του λόγου καθώς και η έναρξη λογοθεραπείας το συντομότερο δυνατόν, αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας στα παιδιά που χρειάζονται θεραπεία, και μειώνουν κατά πολύ το χρόνο αποκατάστασης.
Αναλαμβάνουμε την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό εξειδικευμένου και εξατομικευμένου λογοθεραπευτικού προγράμματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε μορφή διαταραχής ή δυσκολίας αντιμετωπίζει το παιδί , με στόχο την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος, παρέχοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη συμβουλευτική στους γονείς.