Μαθησιακές Δυσκολίες


Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» περιγράφει ένα σύνολο διαταραχών που επηρεάζουν την ικανότητα ενός παιδιού να επικοινωνεί σωστά και να έχει καλή επίδοση στο σχολείο, παρόλο που έχει φυσιολογική νοημοσύνη.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών:

Δυσκολία λόγου και ομιλίας : Το παιδί δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά λέξεις, να εκφράσει τις ιδέες του ή να κατανοήσει αυτό που ακούει.
Δυσκολία στο γραπτό λόγο: Το παιδί δυσκολεύεται στην ορθογραφία, δεν μπορεί να κατανοήσει κείμενα και γενικά δεν μπορεί να εκφραστεί εύκολα όταν γράφει. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η δυσλεξία.
Δυσκολία στον μαθηματικό λόγο: Το παιδί δυσκολεύεται να αναγνωρίσει μαθηματικά σύμβολα και αριθμούς, έχει προβλήματα να απομνημονεύσει την προπαίδεια και να λύσει απλά μαθηματικά προβλήματα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζονται στα παιδιά πολύ νωρίς αλλά συνήθως διαπιστώνονται όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο, και είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που το παιδί δυσκολεύεται ή αποτυγχάνει στο σχολείο.

Αντιμετώπιση


Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, γι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όταν οι γονείς διαπιστώσουν τέτοια προβλήματα, να απευθυνθούν σε έναν ειδικό παιδοψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του παιδιού, τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνική ζωή του γενικότερα.
Το Κέντρο μας, σας παρέχει τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε παιδοψυχίατρο, ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού , την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, και πάντοτε σε συνεργασία με το σχολείο.