Μαθησιακή αποκατάσταση


Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης εστιάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού ώστε να εξελιχθεί, να μάθει και να αποκτήσει γνώσεις με διαφορετικό τρόπο από τον συμβατικό.
Το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθηθεί με συνέπεια εκ μέρους τόσο του θεραπευτή όσο και της οικογένειας ώστε να σημειωθεί πρόοδος και να κατακτηθούν δεξιότητες, οι οποίες αφορούν το γνωστική, κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και μπορεί να διαρκέσει έως μια ώρα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Ασκήσεις συγκέντρωσης
2. Ασκήσεις προγραφής και γραφής
3. Ασκήσεις προμαθηματικών εννοιών
4. Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Συντακτικής – Γραμματικής Δομής μέσω παραμυθιού και μουσικής

5. Ασκήσεις αντίληψης, μνήμης, παρατηρητικότητας μέσω παιχνιδιού
6. Παιδική Γιόγκα
7. Χαλάρωση

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται στα παιδιά αξιολόγηση μέσω του προγνωστικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, λεξιλογίου και έκφρασης.