Παιδοψυχολόγος


Το εξατομικευμένο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα συνδυάζει τις βασικές αρχές της Ψυχολογίας για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση της συμπεριφοράς με ενα παιδαγωγικό κομμάτι εκμάθησης δεξιοτήτων, κοινωνικοσυναισθηματικών αλλά και γνωστικών/αντιληπτικών.

Εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με γνωστικά ελλείματα ή/και δυσκολία στη συμπεριφορά, τη διαχείριση χρόνου και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Προηγείται μια αξιολογητική φάση κατά την οποία τίθεται η στοχοθεσία με βάση τις μοναδικές ανάγκες του κάθε παιδιού.

Οι στόχοι, φυσικά, εξελίσσονται και αναδιοργανώνονται.

Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τα συναισθήματά του, να εφαρμόζει λειτουργικότερους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και εξασκεί τις δεξιότητες συνεργασίας, παιχνιδιού και επικοινωνίας.
Ταυτόχρονα, οριοθετείται μέσα στα πλαίσια μιας δυαδικής σχέσης και βελτιώνει τα επίπεδα της αυτοεκτίμησής και επάρκειάς του. Έμφαση δίνεται και στους γνωστικούς τομείς, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή η ευελιξία στη σκέψη μέσα απο δομημένες και ημιδομημένες δραστηριότητες. Πρόκειται για μια παρέμβαση ενδυνάμωσης και εκμάθησης που στοχεύει στην ολόπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε παιδιού.

• Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου
• Όμάδες κοινωνικών δεξιοτήτων
• Ψυχοεκπαίδευση παιδιού: αυτισμός, ΔΕΠΥ, Asperger
• Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα γονέων
• Συμβουλευτική γονέων: διαζύγιο, πένθος, διάβασμα, ύπνος, συμπεριφορά, σχέσεις, συναισθηματικές, αναπτυξιακές δυσκολίες.

  • Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Διαταραχές διατροφής, ύπνου, ενούρηση.
  • Συναισθηματικές διαταραχές : άγχος, πένθος, θλίψη, φοβίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, παραίτηση, παθητικότητα , προσκόλληση
  • Θέματα συμπεριφοράς : επιθετικότητα, άρνηση.
  • Κοινωνικές δυσκολίες: ελλειμματική επικοινωνία, παραβατικότητα
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα.